Postępy Fizyki 25 (2)

Tom

25

Zeszyt

2

Rok

1974
Postępy Fizyki 25 (2) 1974
Spis treści:
 
 1. Wojciech Lis (1894-1973) (str. 135)
 2. Andrzej Pikulski (1941-1973) (str. 137)
 3. J. W. Hennel - Temperatura spinowa. Teoria i zastosowania (str. 139)
 4. J. Kajfosz - Analiza pierwiastków śladowych przy pomocy charakterystycznego promieniowania X wzbudzanego przez cząstki naładowane (str. 159)
 5. J. Dera, Z. Klusek, M. Brzozowska - Wybrane zagadnienia fizyki morza. Część V. Rozpraszanie dźwięku na sfalowanej powierzchni morza i dnie morskim (str. 175)
 6. Z. Pająk, K. Jurga, S. Jurga - Impulsowy spektrometr jądrowego rezonansu paramagnetycznego do badania ciał stałych (str. 193)
 7. W. Żdanowicz - I Ogólnopolskie Sympozjum "Fizyka Cienkich Warstw" (str. 199)
 8. H. Rzewuski - Międzynarodowa Narada Robocza na temat "Implantacja jonów w półprzewodnikach" (str. 202)
 9. H. Rzewuski - Międzynarodowa Narada Robocza na temat "Aparatura Implantacyjna" (str. 203)
 10. KRONIKA
 11. O większy udział PTF w stymulowaniu rozwoju biofizyki w Polsce. Postulaty Sekcji Biofizyki Oddziału Warszawskiego PTF na XXIII Zjazd Fizyków Polskich (M. Majewska, W. Klonowski) (str. 219)