Postępy Fizyki 24 (6)

Tom

24

Zeszyt

6

Rok

1973
Postępy Fizyki 24 (6) 1973
Spis treści:
 
 1. L. Van Hove - Fizyka wysokich energii w 25 lat po odkryciu mezonu pi (tłum. Z. Ajduk) (str. 579)
 2. C. A. Bates - Efekty Jahna-Tellera i widma elektronowego rezonansu akustycznego domieszek jonów (3d)n w kryształach (tłum. P. Sczaniecki) (str. 613)
 3. J. Mostowski, K. Wódkiewicz - O rozpadzie stanów nietrwałych (str. 631)
 4. Z. Leś - Własności promieniowania laserowego (str. 645)
 5. A. Graja - Druga harmoniczna światła - nowe narzędzie w badaniach dielektryków (str. 655)
 6. B. Kuchowicz - Problemy i osiągnięcia astrofizyki jądrowej. Cz. III. Powolny wychwyt neutronów w gwiazdach (str. 669)
 7. J. Jastrzębski - Ósma Międzynarodowa Konferencja Akceleratorów Jonów Niskich Energii i Separatorów Mas (str. 691)
 8. Z. T. Lalowicz - First specialized "Colloque AMPERE" w Krakowie (str. 694)
 9. M. Kucharski - Trzecia konferencja czechosłowackich fizyków (str. 695)
 10. KRONIKA
 11. List do Redakcji (A. Bartecki) (str. 699)
 12. Od Redakcji