Postępy Fizyki 24 (5)

Tom

24

Zeszyt

5

Rok

1973
Postępy Fizyki 24 (5) 1973
Spis treści:
 
 1. Prof. dr Stanisław Glücksman (1904-1973) (str. 463)
 2. J. Kołodziejczak - Wybrane zagadnienia fizyki półprzewodników z wąską przerwą energetyczną (str. 467)
 3. P. Byszewski, K. Szymborski - Wytwarzanie i zastosowanie w fizyce półprzewodników silnych impulsowych pól magnetycznych (str. 481)
 4. A. Graja - Druga harmoniczna światła (str. 499)
 5. J. Kalinowski - Ekscytony, dziury i elektrony w kryształach organicznych (str. 513)
 6. Z. Surowiak - Wpływ procesów technologicznych na strukturę cienkich warstw ferro- i antyferroelektrycznych (str. 537)
 7. A. Gałęzewski - Wykorzystanie przejścia fazowego bizmutu I-II do skalowania wysokociśnieniowych manganinowych manometrów oporowych (str. 549)
 8. N. Piślewski, O. K. Daszkiewicz, W. Leszczyński, W. Buksiński, M. Latanowicz - Impulsowy spektrometr NMR do badania cieczy (str. 553)
 9. J. Hubert - Propozycja nowoczesnego wykładu II zasady termodynamiki (str. 561)
 10. M. Wiertel - Demonstracja interferencji fal głosowych w otwartych obszarach ośrodka (str. 569)
 11. J. Stankowski. A. Graja - Wstęp do elektroniki kwantowej (J. Hennel) (str. 575)
 12. KRONIKA