Postępy Fizyki 24 (2)

Tom

24

Zeszyt

2

Rok

1973
Postępy Fizyki 24 (2) 1973
Spis treści:
 
 1. A. Trautman - Kopernik a współczesna fizyka i kosmologia (str. 141)
 2. J. Klamut, K. Durczewski, J. Sznajd - Przejście fazowe II rodzaju w ferromagnetykach w obecności zewnętrznego pola magnetycznego (str. 145)
 3. E. Kotlicka - Wpływ promieniowania na niektóre własności siarczanu trójglicyny (str. 167)
 4. S. Urban - Plastyczne kryształy (str. 177)
 5. C. Wesołowska - Cienkie warstwy dielektryczne na podłożach absorbujących i materiałach laserowych (str. 189)
 6. K. Musioł - Holograficzne siatki dyfrakcyjne (str. 209)
 7. M. Frąckowiak, R. Konopka - Wyznaczanie stałych optycznych metodą spektroskopii refleksyjnej ATR w obszarze podczerwieni (str. 225)
 8. J. Głowacki, W. Olejniczak - Komory iskrowe w fizyce wysokich energii. Cz. IV. Układy zasilania komór iskrowych (str. 243)
 9. E. Bodio, B. Sujak - Mikroskraplarka azotu typu Hampsona (str. 255)
 10. H. Chęcińska - II Konferencja Europejskiego Towarzystwa Fizycznego w Wiesbaden (str. 261)
 11. R. R. Gałązka - XI Międzynarodowa Konferencja Fizyki Półprzewodników w Warszawie (str. 262)
 12. M. Suffczyński - Dyskusja na temat kondensacji ekscytonów w półprzewodnikach (str. 265)
 13. M. Pollak-Stachura - V Ogólnopolskie Seminarium na temat Magnetycznego Rezonansu Jądrowego i jego Zastosowań (str. 267)
 14. W. Łaniecki - Konferencja na temat dyspersyjnych własności dielektryków (str. 269)
 15. A. Bartecki - Spektroskopia elektronowa związków nieorganicznych i kompleksowych (M. Gąsior, H. I. Lizurej) (str. 271)
 16. Podwodnaja akustika - pod red. Ł. Brechowskiego (H. Gurgul) (str. 272)