Postępy Fizyki 24 (1)

Tom

24

Zeszyt

1

Rok

1973
Postępy Fizyki 24 (1) 1973

W dniach od 10 do 15 kwietnia 1972 r. odbyło się w Jaszowcu III Ogólnokrajowe Seminarium Związków Półprzewodnikowych typu AIIBVI, zorganizowane przez Instytut Fizyki PAN. Zamiarem organizatorów było, by w 

Seminarium wzięli udział pracownicy naukowi z placówek, które zajmują się badaniami półprzewodników typu AIIBVI, jak również dziedzin pokrewnych. W Seminarium udział wzięło około 170 osób z 16 placówek badawczych. Seminarium to, tak jak i poprzednie, miało podwójny charakter: po pierwsze - charakter szkoły poświęconej aktualnym problemom fizyki półprzewodników, które mają związek z badaniami materiałów typu AIIBVI, po wtóre ­charakter przeglądu krajowych prac badawczych w tej dziedzinie. Aspekt pierwszy reprezentowały referaty przeglądowe, zaś komunikaty z prac własnych - aspekt drugi. Komunikaty z prac własnych wygłoszone na Seminarium zostały opublikowane w "Pracach Instytutu Fizyki PAN", Warszawa 1972.

W niniejszym zeszycie "Postępów Fizyki" są przedstawione referaty przeglądowe.
 

Witold Giriat

Spis treści:
 
  1. M. Suffczyński - Biekscytony (str. 5)
  2. W. Giriat - Półprzewodniki z małą przerwą energetyczną. Związki półprzewodnikowe IV-VI i V-V (str. 17)
  3. A. Kisiel - Widma odbicia światła w zastosowaniu do badań struktury pasmowej niektórych półprzewodników grupy AIIBVI (str. 35)
  4. J. M. Langer - Półprzewodniki magnetyczne (str. 57)
  5. J. Mycielski - Półprzewodniki mieszane z gradientem składu (str. 69)
  6. J. M. Baranowski - Dyskretne domieszkowe stany energetyczne zdegenerowane z pasmem przewodnictwa (str. 77)
  7. H. Łożykowski - Elektroluminescencja związków AIIBVI (str. 93)
  8. J. Żmija - Zastosowanie związków półprzewodnikowych typu AIIBVI z dużą przerwą energetyczną (str. 111)
  9. KRONIKA