Postępy Fizyki 23 (2)

Tom

23

Zeszyt

2

Rok

1972
Postępy Fizyki 23 (2) 1972
Spis treści:
 
 1. A. Szytuła - Docent dr Adam Wanic (str. 95)
 2. M. Mięsowicz - Rola badań podstawowych w fizyce i ich znaczenie dla innych nauk i nowej techniki (str. 101)
 3. A. Wanic - Magnetyki a neutronowe metody badawcze (str. 113)
 4. S. K. Hoffmann - Spektroskopia jądrowego rezonansu kwadrupolowego - NQR. II. Zastosowanie jądrowego rezonansu kwadrupolowego do badań ciała stałego (str. 125)
 5. C. Bobrowski, K. Drozdowicz, E. Krynicka-Flasza - Efekt Zeemana w jądrowym rezonansie kwadrupolowym (str. 143)
 6. L. Śniadower - Półprzewodniki nadprzewodzące (str. 157)
 7. J. Raułuszkiewicz - Zjawiska tunelowe w nadprzewodnikach (str. 181)
 8. A. Baksik - Laser barwnikowy (str. 201)
 9. L. Lis - Laser He-Ne z ośrodkiem dyspersyjnym w komorze rezonansomej (str. 205)
 10. Cz. Druet, Z. Kowalik - Dynamika morza (H. Gurgul) (str. 207)
 11. W. W. Szulejkin - Fizika moria (H. Gurgul) (str. 207)
 12. R. Jóźwicki - Optyka instrumentalna (H. Chęcińska) (str. 209)
 13. KRONIKA