Postępy Fizyki 23 (1)

Tom

23

Zeszyt

1

Rok

1972
Postępy Fizyki 23 (1) 1972
Spis treści:
 
  1. M. Mięsowicz - Oleg Czyżewski (str. 3)
  2. S. K. Hoffmann - Spektroskopia jądrowego rezonansu kwadrupolowego - NQE. I. Podstawy teorii i metodyka doświadczalna (str. 7)
  3. M. Kozłowski - Badanie funkcji falowych jąder lekkich przy pomocy reakcji jądrowych z asocjacjami nukleonowymi (str. 25)
  4. J. Szpilecki - Ogniskowanie cząstek nie posiadających ładunku elektrycznego (str. 47)
  5. M. A. Herman - Diody elektroluminescencyjne z fosforku galu (str. 63)
  6. R. Mierzecki - Cp/Cv dla gazów wieloatomowych (O częstym błędzie podręcznikowym) (str. 81)
  7. J. Krasiński - Możliwość jednoczesnej obserwacji dwu różnych nanosekundowych impulsów przy pomocy jednostrumieniowego oscyloskopu (str. 83)
  8. KRONIKA