Postępy Fizyki 22 (5)

Tom

22

Zeszyt

5

Rok

1971
Postępy Fizyki 22 (5) 1971
Spis treści:
 
  1. L. Sosnowski - Referat z okazji 50-lecia Uniwersyteckiego Ośrodka Fizyki na Hożej w Warszawie (str. 459)
  2. J. Pniewski - 50-Iecie Ośrodka Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, lata 1945-1971 (str. 465)
  3. J. Werle - Rozwój i rola fizyki w przyszłości (str. 471)
  4. W. E. Lamb Jr - Operacyjna interpretacja nierelatywistycznej mechaniki kwantowej (tłum. A. Burzyński) (str. 479)
  5. B. Kuchowicz - Problemy i osiągnięcia astrofizyki jądrowej. Część I (str. 495)
  6. A. Linchseid - Modele powstawania śladów cząstek naładowanych w detektorach dielektrycznych (str. 511)
  7. Z. Galasiewicz - Teoria cieczy Fermiego (str. 521)
  8. H. Szydłowski - Nowe doświadczenia dla I pracowni fizycznej. Fale elektromagnetyczne (str. 543)
  9. KRONIKA