Postępy Fizyki 22 (4)

Tom

22

Zeszyt

4

Rok

1971
Postępy Fizyki 22 (4) 1971
Spis treści:
 
 1. V. F. Weisskopf - Trzy stadia badania struktury materii (tłum. A. Buras) (str. 303)
 2. J. Jastrzębski - Separacja izotopów na wiązce (str. 315)
 3. S. Kielich - Wytwarzanie harmonicznych światła i mieszanie częstości wiązek laserowych (str. 349)
 4. M. Święcicka - Ramanowska spektroskopia półprzewodników (str. 387)
 5. L. Kowalczyk - Zastosowanie techniki laserowej do badań półprzewodników (str. 407)
 6. A. Kawski - Niektóre aktualne zagadnienia związane z relaksacją stanów wzbudzonych drobin organicznych w roztworach (str. 419)
 7. K. Brudzewski - Piezoodbicie (str. 429)
 8. V. Weidemann - Piąte Sympozjum Astrofizyki Relatywistycznej w Austin (tłum. B. Kuchowicz) (str. 435)
 9. I. Adamczewski - Ionization, conductivity and breakdown in dielectric liquids (O. Gzowski) (str. 441)
 10. G. Schmidt - Kernenergie, Fakten und Prognosen für Industrie und Wirtschaft, Medizin, Technik und Forschung (I. Stroński) (str. 443)
 11. I. W. Rakobolskaja - Jadernaja fizika (H. I. Lizurej) (str. 445)
 12. KRONIKA