Postępy Fizyki 22 (3)

Tom

22

Zeszyt

3

Rok

1971
Postępy Fizyki 22 (3) 1971
Spis treści:
 
  1. J. Kołodziejczak - Nieliniowe zjawiska optyczne w półprzewodnikach (str. 229)
  2. B. Staliński - JRP w badaniach ruchów cząsteczkowych w ciałach stałych (str. 249)
  3. H. Piersa - Wpływ różnic faz na brzmienie dźwięków (str. 269)
  4. H. Szydłowski - Propozycja nowego modelu zajęć laboratoryjnych dla pierwszych lat fizyki (str. 275)
  5. H. Piersa - Pomiar prędkości głosu w fali postępującej (str. 285)
  6. T. Krogulski, E. Piasecki, A. Sobiczewski i O. Wołczek - Drugie Sympozjum Fizyki i Chemii Rozszczepienia w Wiedniu (str. 289)
  7. KRONIKA