Postępy Fizyki 21 (6)

Tom

21

Zeszyt

6

Rok

1970
Postępy Fizyki 21 (6) 1970
Spis treści:
 
  1. B. Polacka - Fluorescencja ekscimerowa roztworów (str. 669)
  2. M. A. Herman - Rekombinacja promienista nośników ładunku w fosforku galu (str. 685)
  3. Z. Zboiński, J. Sworakowski - Prądy ograniczone ładunkiem przestrzennym w stałych dielektrykach (str. 713)