Postępy Fizyki 21 (2)

Tom

21

Zeszyt

2

Rok

1970
Postępy Fizyki 21 (2) 1970
Spis treści:
 
  1. W. Rubinowicz - O genezie i losach niektórych moich prac naukowych (str. 161)
  2. A. Salam - Fundamentalna teoria materii. Przegląd metod i rezultatów (tłum. J. Turnau) (str. 171)
  3. M. Łukaszewski - Przekazywanie spójności stanów w doświadczeniach pompowania optycznego (str. 209)
  4. T. Kornalewski - Spektrofotometria heterochromatyczna (str. 229)
  5. A. Sobiczewski - Teoretyczne obliczenia deformacji równowagi jąder (str. 239)
  6. Z. Zakrzewski - Zastosowanie sond elektrycznych do diagnostyki plazmy o szybko zmieniających się parametrach (str. 247)
  7. A. Dwuraźny i M. Waligórski - Komory iskrowe w fizyce wysokich energii. Cz. I. Wieloelektrodowe komory iskrowe (str. 269)
  8. B. Piekara - Pracownia szkolna i naukowa w technikum (str. 295)
  9. KRONIKA (str. 305)