Postępy Fizyki 21 (1)

Tom

21

Zeszyt

1

Rok

1970
Postępy Fizyki 21 (1) 1970

Letnia Szkoła Fizyków Jądrowych - "Szkoła Fizyków pod Żaglami" staje się tradycją. A więc i w tym roku w Jeziorowskich na Mazurach, otworzyły się gościnne podwoje domu wczasowego lBJ, by na okres paru tygodni dać schronienie przybyłym tu z całej Polski - z Lublina, Łodzi, Kielc, Krakowa, Poznania, Wrocławia i Warszawy - stu miłośnikom fizyki  jądrowej, amatorom gorących dysput o jej sprawach i bojów staczanych z kredą w ręku, ale zarazem miłośnikom rozległych jezior mazurskich, mocnych wiatrów, żeglarskich przygód.

Ten numer "Postępów Fizyki" zawiera tylko część materiału, jaki był przedstawiony w ciągu kilkudziesięciu godzin wykładów i seminariów Szkoły, bowiem nie wszyscy autorzy zdążyli dopłynąć ze swymi rękopisami do mety w czasie, jaki wyznaczyła Redakcja.

Podobnie, jak w roku ubiegłym, tematem Szkoły były metody - teoretyczne i eksperymentalne - badania struktury jąder za pomocą reakcji jądrowych. Większość drukowanych w tym numerze artykułów dotyczy właśnie tego zagadnienia. Badanie reakcji jądrowych stanowi dziś niewątpliwie jedno z najważniejszych i najobfitszych źródel naszej wiedzy nie tylko o mechanizmie procesów wewnątrzjądrowych, ale także i o strukturze jąder atomowych. Klasyczne metody spektroskopowe, polegające na badaniach spontanicznych rozpadów jąder promieniotwórczych, schodzą powoli na dalszy plan i traci swój sens tradycyjne oddzielanie zagadnień mechanizmu reakcji od problemów struktury. Piękny rozwój technik detekcyjnych, jaki się obserwuje w ostatnich latach, i zbiegający się z nim renesans akceleratorów elektrostatycznych, które dostarczają wiązek o świetnie, z dokładnością do setnej części procenta, określonej energii, sprawiły, że dziś akcelerator, przede wszystkim tandem, stal się podstawowym narzędziem spektroskopii jądrowej, a większość nowych informacji, jakie dziś uzyskujemy o parametrach stanów jądrowych, pochodzi z badania reakcji jądrowych, zwłaszcza reakcji przekazu jedno- i dwunukleonowego.

Dlatego właśnie zagadnienia te były tematem centralnym Szkoły. Dlatego właśnie Szkoła ta wzbudziła tak duże zainteresowanie fizyków zajmujących się jądrem atomowym. Uważam za swój bardzo miły obowiązek podziękować wszystkim Autorom publikowanych tu artykułów za trud włożony w ich przygotowanie. Milo mi również wyrazić wdzięczność organizatorom Szkoły, moim Kolegom z Instytutu Badań Jądrowych i Katedry Fizyki Jądra Atomowego UW, a zwłaszcza Profesorowi dr Z. Szymańskiemu, dr J. Brzosko i dr A. Turosowi.

Zdzisław Wilhelmi

 
Spis treści:
 
 1. Z. Wilhelmi - Przedmowa (str. 3)
 2. Z. Szymański - Momenty bezwładności jąder atomowych (str. 5)
 3. J. Grabowski - Jednocząsteczkowe poziomy jąder średnich i ciężkich (str. 13)
 4. A. Marcinkowski - Wysokowzbudzone stany jąder atomowych (str. 41)
 5. A. Strzałkowski - Rezonansowe efekty w reakcjach jądrowych. Gigantyczne rezonanse w całkowitym przekroju czynnym (str. 53)
 6. S. Ćwiok - Stany wejściowe w reakcjach jądrowych (str. 69)
 7. M. Kozłowski - Badanie funkcji falowych jąder zdeformowanych za pomocą reakcji (d, p) i (d, t) (str. 83)
 8. J. S. Brzosko - Reakcje (p, gamma) i (n, gamma) w badaniu struktury jądra i mechanizmu reakcji (str. 97)
 9. M. Jaskóła - Zastosowanie akceleratorów do badania struktury poziomów jądrowych (str. 113)
 10. Z. Szymański - Wybrane zagadnienia teorii struktury jąder atomowych (str. 127)
 11. Międzynarodowa Konferencja z Optyki Instrumentalnej (M. Gaj) (str. 147)
 12. M. M. Suszczynski - Spektry kombinacjonnogo rassiejanija molekuł i kristałłow (R. Mierzecki) (str. 149)
 13. KRONIKA (str. 152)