Postępy Fizyki 20 (5)

Tom

20

Zeszyt

5

Rok

1969
Postępy Fizyki 20 (5) 1969
Spis treści:
 
 1. J. Werle - Przemówienie otwierające uroczystości z okazji 80 rocznicy urodzin Profesora Wojciecha Rubinowicza (str. 523)
 2. J. Rayski - Osiemdziesięciolecie urodzin Profesora Wojciecha Rubinowicza (str. 527)
 3. W. Królikowski - Prace Profesora Wojciecha Rubinowicza nad promieniowaniem atomu (str. 531)
 4. B. Karczewski - Dorobek Profesora Wojciecha Rubinowicza w teorii dyfrakcji (str. 535)
 5. A. Jabłoński - O modelach w fizyce (str. 541)
 6. Z. Białynicka-Birula - Nadpromienistość (str. 547)
 7. Sz. Kraśnicki - Widma energetyczne sieci spinowej w kryształach magnetycznych zawierających domieszki (str. 559)
 8. K. Wojciechowski - Kwantowa teoria adsorpcji na metalach (str. 579)
 9. A. R. Giebułtowicz - O odległości hiperfokalnej (str. 607)
 10. J. Kostuch, W. Wcisło - Zarys działalności Sekcji Dydaktycznej PTF podczas zjazdów fizyków polskich do roku 1939 (str. 625)
 11. J. Zieniuk - Jeszcze o terminie Schliere (str. 633)
 12. J. Bukowski - Mechanika płynów (B. Średniawa) (str. 635)
 13. A. P. Miszina, L W. Proskuriakow - Algebra wyższa (B. Średniawa) (str. 635)
 14. KRONIKA