Postępy Fizyki 20 (3)

Tom

20

Zeszyt

3

Rok

1969
Postępy Fizyki 20 (3) 1969
Spis treści:
 
 1. G. A. Smolenskij, M. P. Pietrow - Jądrowy rezonans magnetyczny antyferromagnetyków w obszarze paramagnetycznym (tłum. S. Hoffmann) (str. 263)
 2. Z. Kęcki - Przejawy wiązania wodorowego w protonowym rezonansie magnetycznym (str. 277)
 3. J. Stankowski - Badanie ferroelektryków metodami radiospektroskopii (str. 289)
 4. R. S. Ingarden - Temperatury wyższych rzędów w pompowaniu optycznym (str. 309)
 5. W. I. Karpman, E. M. Kruszkal - O falach modulowanych w nieliniowych ośrodkach dyspersyjnych (tłum. S. Hoffmann) (str. 317)
 6. P. G. Jelisiejew, M. A. Mańko - O właściwościach pasma promieniowania lasera półprzewodnikowego (tłum. A. Graja) (str. 331)
 7. K. A. Winogradow, N. A. Irisowa, T. C. Mandelsztam, A. M. Prochorow, T. A. Szmaonow - Absorpcja rezonansowa pewnych jonów w temperaturze ciekłego helu w paśmie fal o długości 1-2,6 mm (tłum. H. Bielska-Lewandowska) (str. 339)
 8. N. A. Irisowa - Spektroskopia w paśmie częstości submilimetrowych (tłum. H. Bielska-Lewandowska) (str. 347)
 9. U. Klejman - Stan i perspektywy zastosowania laserów (str. 353)
 10. S. Manczarski - Plazma elektronowa w środowisku biologicznym (str. 381)
 11. KRONIKA