Postępy Fizyki 19 (6)

Tom

19

Zeszyt

6

Rok

1968
Postępy Fizyki 19 (6) 1968
Spis treści:
 
 1. M. Danysz, J. Pniewski - Hiperjądra (str. 581)
 2. J. S. Kwiatkowski - Oddziaływania międzydrobinowe w stanach wzbudzonych drobin organicznych (str. 591)
 3. H. Męczyńska, H. L. Oczkowski - Optyczne i elektryczne własności halogenków srebra (str. 609)
 4. H. I. Lizurej - Metody eksperymentalne wyznaczania współczynników konwersji wewnętrznej (str. 643)
 5. M. Suffczyński - Ekscytony związane w półprzewodnikach (str. 651)
 6. K. Kusch - Badania jądrowe przy użyciu akceleratorów ciężkich jonów (str. 667)
 7. J. Szpilecki - Mionium i jego związki chemiczne (str. 689)
 8. Cząstki elementarne. Jądro atomowe. Promieniotwórczość, praca zbiorowa pod redakcją J. Hurwica (A. Budzanowski) (str. 701)
 9. Włodzimierz Kusch, Eksperyment w fizyce jądrowej (L. Jarczyk) (str. 703)
 10. Robert M. Page, Powstanie radaru (K. Melzacki) (str. 704)
 11. KRONIKA (str. 707)