Postępy Fizyki 19 (5)

Tom

19

Zeszyt

5

Rok

1968
Postępy Fizyki 19 (5) 1968
Spis treści:
 
 1. T. Skaliński - Aleksander Jabłoński (w 70 rocznicę urodzin) (str. 445)
 2. N. N. Greenwood - Zastosowanie efektu Mössbauera w chemii i biologii (tłum. W. Karcz) (str. 451)
 3. M. Suffczyński - Widma ekscytonów związanych w półprzewodnikach (str. 465)
 4. J. Piasecki - Model Lenza-Isinga (str. 483)
 5. Cz. Bazan - Uzyskiwanie najniższych temperatur (str. 509)
 6. S. Wiktor - Rola spinu isobarycznego w badaniach spektroskopowych i strukturalnych jądra (str. 539)
 7. T. Dohnalik, W. Winiarczyk - Oddziaływanie atomów z polem magnetycznym częstości radiowej (str. 557)
 8. M. Subotowicz, J. Pomorski - Dwadzieścia Zjazdów Fizyków Polskich (str. 569)
 9. K. Melzacki - Schlieren-fotografia (str. 573)
 10. A. H. Piekara - Nowe oblicze optyki (D. Kunisz) (str. 574)
 11. S. Tolansky - Osobliwości promieni i fal świetlnych (K. Melzacki) (str. 575)
 12. T. E. Sterne - Wstęp do mechaniki nieba (B. Średniawa) (str. 577)
 13. J. Wysoki - Mechanika płynów (B. Średniawa) (str. 577)