Postępy Fizyki 19 (4)

Tom

19

Zeszyt

4

Rok

1968
Postępy Fizyki 19 (4) 1968
Spis treści:
 
 1. V. H. Hughes - Mionium (tłum. A. Eskreys) (str. 339)
 2. M. J. Pentz - Urządzenia dla zderzających się wiązek w CERN (tłum. A. Eskreys) (str. 363)
 3. R. Wit - Przegląd ograniczeń na amplitudy rozpraszania w obszarze wysokich energii przy małych przekazach pędu (str. 371)
 4. Z. Rozkwitalski - Zastosowanie laserów gazowych w pomiarach koncentracji elektronów w plaźmie (str. 383)
 5. A. Feltynowski - Kontrast i obraz w mikroskopie elektronowym (str. 403)
 6. J. Szpilecki - Megagausowe pola magnetyczne (str. 411)
 7. F. Grądzki - Fenomenologiczna modyfikacja równania Van der Waalsa (str. 431)
 8. D. Bohm - The Special Theory of Relativity (L. Balczewski) (str. 435)
 9. G. A. Kaempfer - The Elements of Physics (M. Sawicki) (str. 435)
 10. E. Lüscher - Experimentalphysik (M. Sawicki) (str. 436)
 11. KRONIKA (str. 438)