Postępy Fizyki 19 (3)

Tom

19

Zeszyt

3

Rok

1968
Postępy Fizyki 19 (3) 1968
Spis treści:
 
 1. A. Heller - Akcja laserowa w cieczach (tłum. W. Masłowski) (str. 243)
 2. J. Grabowski - I. Aktualny stan teorii reakcji jądrowych z ciężkimi jonami (str. 257)
 3. H. Lenarczyk, K. Melzacki i J. Pietruszka - Trigatrony generatorów wielko-prądowych impulsów udarowych (str. 271)
 4. J. Wojas - Sposoby otrzymywania powierzchni o wysokiej czystości (str. 291)
 5. H. Szydłowski - Nowe doświadczenia dla I pracowni fizycznej. Mechanika (str. 309)
 6. S. Frisz, A. Timorieva - Kurs fizyki (J. Pietruszka) (str. 331)
 7. P. T. Matthews - Wstęp do mechaniki kwantowej (E. Kapuścik) (str. 332)
 8. P. Moon, D. E. Spencer - Teoria pola (B. Średniawa) (str. 333)
 9. K. Zarankiewicz - Mechanika teoretyczna (B. Sredniawa) (str. 334)
 10. L. B. Okuń - Słabe oddziaływanie cząstek elementarnych (B. Średniawa) (str. 335)
 11. N. Minorsky - Drgania nieliniowe (B. Średniawa) (str. 335)
 12. J. Lewin, J. Gastiew, J. Rozanow - Język, matematyka, cybernetyka (R. Śledziewski) (str. 336)