Postępy Fizyki 19 (2)

Tom

19

Zeszyt

2

Rok

1968
Postępy Fizyki 19 (2) 1968
Spis treści:
 
 1. A. Trautman - Wspomnienie o Leopoldzie Infeldzie (str. 147)
 2. B. Broda - Metody wyznaczania wewnętrznych pól magnetycznych (str. 157)
 3. J. Gierula - Oddziaływania skrajne wysokich energii (str. 167)
 4. T. Lubowiecka - Holografia (str. 179)
 5. K. Leibler - Zjawiska niestabilności w związkach półprzewodnikowych. Efekt Gunna i jego zastosowania (str. 191)
 6. J. Kalinowski, J. Dera - Wybrane zagadnienia fizyki morza. Część II. Metoda badań zjawisk optycznych w morzu (str. 219)
 7. Fundamentals of quantum mechanics. Particles, Waves and Wave Mechanics by Sidney Borowitz (J. Weyssenhoff) (str. 237)
 8. J. Crussard - Energia termojądrowa (J. Pietruszka) (str. 238)
 9. H. W. Franke - Mowa pr
 10. Zeszłości (J. Pietruszka) (str. 238)
 11. B. Hoffmann - Niezwykła historia kwantów (D. Kunisz) (str. 238)
 12. A. Kompaniejec - Co to jest mechanika kwantowa (J. Pietruszka) (str. 239)