Postępy Fizyki 19 (1)

Tom

19

Zeszyt

1

Rok

1968
Postępy Fizyki 19 (1) 1968
Spis treści:
 
 1. V. F. Weisskopf - Struktura materii jądrowej i nowoczesne badania (tłum. A. Eskreys) (str. 3)
 2. S. Michalak - Promieniowanie przejścia (str. 13)
 3. R. S. Ingarden - Pojęcie temperatury i pompowanie optyczne (str. 43)
 4. W. Arsoba, A. Wrzesińska - Mechanizm elektroluminescencji w świetle nowszych badań (str. 63)
 5. J. Golczewski - Badania oddziaływania struktury nadsubtelnej wzbudzonych poziomów jądrowych w pomiarach korelacji kierunkowej promieniowania gamma (str. 78)
 6. Z. Romaszewski - Fale helikonowe i ich wzmacnianie w plaźmie ciała stałego (str. 99)
 7. S. Urban - Własności dielektryczne fazy rotacyjnej ciał stałych (str. 113)
 8. K. Badziąg - Rozważania nad realizacją współczesnego podręcznika fizyki (str. 131)
 9. D. L. Anderson - Pokrycie elektronu. Rozwój atomistycznej teorii elektryczności (D. Kunisz) (str. 139)
 10. Sz. Szczeniowski - Fizyka doświadczalna (D. Kunisz) (str. 139)
 11. R. A. Waldron - Fale i drgania (D. Kunisz) (str. 140)
 12. KRONIKA (str. 141)