Postępy Fizyki 18 (5)

Tom

18

Zeszyt

5

Rok

1967
Postępy Fizyki 18 (5) 1967
Spis treści:
 
 1. L. Van Hove - Rozpraszanie cząstek silnie oddziałujących przy bardzo wysokich energiach. Część II (tłum. J. Dąbkowski) (str. 477)
 2. L. Rosen - Fabryki mezonów (tłum. A. Eskreys) (str. 501)
 3. K. Rybicki - Badanie wielorodnej produkcji przy pomocy emulsji jądrowych naświetlanych w akceleratorach (str. 523)
 4. A. Graja - Wytwarzanie drugiej harmonicznej światła (str. 539)
 5. W. Chomka - Tarcie wewnętrzne w metalach (str. 561)
 6. K. Badziąg - Wczoraj, dziś i jutro układu jednostek miar (str. 587)
 7. J. Konopka - Aparatura do pomiaru czasów relaksacji w substancjach paramagnetycznych w zakresie mikrofal (str. 603)
 8. G. F. Chew - The analytic S-matrix - a basis for nuclear democracy (J. Weyssenhoff) (str. 607)
 9. W. Heisenberg - Einfűhrung in die einheitliche Feldtheorie der Elementarteilchen (J. Weyssenhoff) (str. 607)
 10. Berkeley Physics Course (A. Kisiel) (str. 608)
 11. B. Friedman - Wybrane zagadnienia matematyki stosowanej (B. Średniawa) (str. 609)
 12. A. S. Dawydov - Mechanika kwantowa (B. Średniawa) (str. 610)
 13. A. Ambroziak - Półprzewodnikowe układy scalone (O. K. Daszkiewicz) (str. 610)
 14. KRONIKA (str. 613)