Postępy Fizyki 18 (4)

Tom

18

Zeszyt

4

Rok

1967
Postępy Fizyki 18 (4) 1967
Spis treści:
 
 1. C. A. Pawłowski - Maria Skłodowska-Curie (str. 337)
 2. R. Oppenheimer - Trzydzieści lat mezonów (tłum. K. Rybicki) (str. 363)
 3. L. Van Hove - Rozpraszanie cząstek silnie oddziałujących przy bardzo wysokich energiach (tłum. J. Dąbkowski) (str. 377)
 4. A. Oleś - Oddziaływania nadwymiany a struktury magnetyczne (str. 407)
 5. W. Garczyński, N. Sznajder - O praktycznych wnioskach wynikających z pojęcia klasy Borchersa (str. 425)
 6. J. Szpilecki - Zastosowanie metody Dopplera do zagadnień kosmicznej nawigacji (str. 435)
 7. B. Kuchowicz - Strumień powolnych neutronów w atmosferze ziemskiej (str. 459)
 8. M. Subotowicz - Czy meteor z antymaterii może dotrzeć do powierzchni ziemi? (str. 463)
 9. List do Redakcji (w związku z recenzją książki A. Altszulera i B. M. Kozyriewa: Elektronowy rezonans paramagnetyczny) (str. 465)
 10. F. L. Boschke - Proces tworzenia trwa (B. Średniawa) (str. 465)
 11. S. Gasiorowicz - Elementary particle physics (J. Weyssenhoff) (str. 466)
 12. R. Jancel, T. Kahan - Electrodynamics of plasmas (J. Pietruszka) (str. 467)
 13. K. L. Nagy - State vector spaces with indefinite metric in quantum field theory (J. Weyssenhoff) (str. 467)
 14. R. A. Struble - Równania różniczkowe nieliniowe (B. Średniawa) (str. 468)
 15. Od atomu do galaktyk (B. Średniawa) (str. 468)
 16. J. Tauc - Zjawiska fotoelektryczne i termoelektryczne w półprzewodnikach (M. Grynberg) (str. 469)
 17. KRONIKA (str. 470)