Postępy Fizyki 18 (3)

Tom

18

Zeszyt

3

Rok

1967
Postępy Fizyki 18 (3) 1967
Spis treści:
 
 1. M. Halaunbrenner - Roman Negrusz (1874-1926) (str. 229)
 2. J. H. Green - Pozytonium - jego tworzenie i oddziaływanie (tłum. A. Bałanda) (str. 235)
 3. D. S. Czernawski - Zagadnienia teorii procesów nieelastycznych przy wielkich energiach (tłum. W. Majewski) (str. 247)
 4. K. Rybicki - Koherentna produkcja cząstek w oddziaływaniach wysokiej energii (str. 267)
 5. M. Łukaszewski - Optyczne przejścia wielokwantowe (str. 287)
 6. K. Sobczyk - Rozpraszanie fal na powierzchniach nierównych. Część III. Zagadnienia probabilistyczne (str. 301)
 7. L. J. Schiff - Kilka uwag o nauczaniu audytoryjnym (tłum. T. Piech) (str. 309)
 8. A. Rakowski - Jeszcze raz częstość - częstotliwość (str. 315)
 9. K. Grotowski - Międzynarodowa Konferencja Fizyki Jądrowej w Gatlinburgu (12-17 września 1966 r.) (str. 317)
 10. R. Mierzecki - Międzynarodowe Kolokwium - Postępy Spektroskopii Ramanowskiej (Magdeburg 11-14 październik 1966 r.) (str. 321)
 11. J. W. Hennel - Wstęp do teorii magnetycznego rezonansu jądrowego (K. Leibler) (str. 325)
 12. K. Mendelssohn - Fizyka niskich temperatur (E. Trojnar) (str. 326)
 13. E. M. Rogers - Fizyka dla dociekliwych (B. Średniawa) (str. 326)
 14. R. A. Smith - Półprzewodniki (J. Kołodziejczak) (str. 327)
 15. KRONIKA (str. 329)