Postępy Fizyki 18 (1)

Tom

18

Zeszyt

1

Rok

1967
Postępy Fizyki 18 (1) 1967
Spis treści:
 
  1. W. F. Libby - Określanie wieku metodą izotopów a historia pisana (tłum. T. Piech) (str. 3)
  2. J. Bara - Prawdopodobieństwo bezodrzutowej emisji i absorpcji jądrowej promieniowania gamma (str. 13)
  3. K. Sobczyk - Rozpraszanie fal na powierzchniach nierównych. Część I. Zagadnienia deterministyczne (str. 29)
  4. J. Sułocki, E. Kaniewski - Strefowe oczyszczanie substancji organicznych (str. 43)
  5. K. Frankiewicz - Demonstracyjny przyrząd do pomiaru współczynnika przewodnictwa cieplnego złych przewodników ciepła metodą stanu ustalonego (str. 59)
  6. G. H. Cole - Dynamika płynów. Wprowadzenie do teorii przepływów z małymi prędkościami i teorii fal o małej amplitudzie (B. Średniawa) (str. 63)
  7. Jay Orear - U podstaw fizyki (A. Białas) (str. 63)
  8. Matej Rákos - Základy merani slabomegnetickych latok (J. Hennel) (str. 64)
  9. KRONIKA (str. 67)