Postępy Fizyki 17 (6)

Tom

17

Zeszyt

6

Rok

1966
Postępy Fizyki 17 (6) 1966
Spis treści:
 
 1. T. D. Lee - Inwersja przestrzeni, odwrócenie czasu i sprzężenie cząstka-antyczastka (tłum. W. Majewski) (str. 579)
 2. J. Bara - Oddziaływanie jądra z powłoką atomową obserwowane w efekcie Mössbauera (str. 593)
 3. S. Pokorski - Algebry prądów (str. 609)
 4. W. Soszka - - Rozpraszanie jonów średnich energii na powierzchni ciała stałego (cz. I) (str. 627)
 5. J. Szpilecki - Związki chemiczne gazów szlachetnych (str. 647)
 6. Z. Mizgier - Fizyka w szkole Głównej Warszawskiej 1862-1869 (str. 657)
 7. M. Jeżewski - W sprawie interpretowania symboli w równaniach fizyki (str. 667)
 8. K. Mierzecki - Przyrządy fizyczne z lunetą teleskopową. Uwagi do ćwiczeń laboratoryjnych (str. 679)
 9. S. A. Altszuler, B. M. Kozyriew - Elektronowy rezonans paramagnetyczny (A. Jasiński) (str. 687)
 10. Richard P. Feynman - Quantum Mechanics and Path Integrals (J. Weysenhoff) (str. 687)
 11. KRONIKA (str. 689)