Postępy Fizyki 17 (5)

Tom

17

Zeszyt

5

Rok

1966
Postępy Fizyki 17 (5) 1966
Spis treści:
 
 1. H. Alfvén - Antymateria i ewolucja metagalaktyki (tłum. J. Pochmurska) (str. 441)
 2. Laurie M. Brown - Poprzez kwarki do symetrii cząstek (tłum. K. Rybicki) (str. 471)
 3. A. Kotański - Podstawowe pojęcia z teorii grup stosowane w fizyce cząstek elementarnych (str. 485)
 4. J. Kryłow - Wpływ dyslokacji na własności elektryczne germanu II (str. 497)
 5. H. Rzewuski - Defekty metatrwałe w germanie (str. 529)
 6. J. Dera, J. Kalinowski - Wybrane zagadnienia fizyki morza (str. 537)
 7. B. Kuchowicz - Czy meteoryty mogą składać się z antymaterii? (str. 565)
 8. J. Z. Cypkin - Teoria układów impulsowych (R. Śledziewski) (str. 567)
 9. F. W. Name - Fizyka współczesna (F. Leś) (str. 568)
 10. M. Pluta - Mikroskopia fazowo-kontrastowa i interferencyjna (Z. Lewandowski) (str. 569)
 11. N. W. Smirnow i I. W. Dunin-Barkowski - Krótki kurs statystyki matematycznej dla zastosowań technicznych (P. Zieliński) (str. 570)
 12. KRONIKA (str. 573)