Postępy Fizyki 17 (4)

Tom

17

Zeszyt

4

Rok

1966
Postępy Fizyki 17 (4) 1966
Spis treści:
 
 1. K. Gumiński - Chemia teoretyczna w Polsce (str. 347)
 2. I. Białynicki-Birula - Diagramy Feynmana w fizyce statystycznej (str. 359)
 3. J. Bartke - Komory pęcherzykowe, współczesne i projektowane (str. 375)
 4. D. Frąckowiak - Fizyko-chemiczne modele procesu fotosyntezy (str. 383)
 5. W. Soszka - Możliwości zastosowania techniki laserowej w doświadczeniach z elektrycznymi wybuchami drucików (str. 403)
 6. R. Wiśniewski - Problem wzmacniania mechanicznego aparatury wysokociśnieniowej wielokowadłowej (str. 421)
 7. H. Bondi - Kosmologia (Z. Borelowski) (str. 429)
 8. J. Hurwic - Budowa materii (D. Kunisz) (str. 429)
 9. R. Resnick, D. Halliday - Fizyka (M. Jeżewski) (str. 430)
 10. A. Strzałkowski - Wstęp do fizyki jądra atomowego (K. Grotowski) (str. 431)
 11. KRONIKA (str. 435)