Postępy Fizyki 17 (2)

Tom

17

Zeszyt

2

Rok

1966
Postępy Fizyki 17 (2) 1966
Spis treści:
 
 1. J. Weyssenhoff - Pamięci Władysława Natansona w setną rocznicę Jego urodzin (str. 93)
 2. K. Gumiński - O pracach termodynamicznych Władysława Natansona (str. 101)
 3. A. Jabłoński - XIX Zjazd Fizyków Polskich (Kraków, 21-26 wrzesień 1965) (str. 107)
 4. I. Białynicki-Birula - Polowa teoria cząstek elementarnych (str. 109)
 5. A. Strzałkowski - Reakcje jądrowe (str. 115)
 6. A. Trautman - Teoria względności (str. 129)
 7. G. Cocconi - O oddziaływaniach wysokoenergetycznych (tłum. B. Średniawa) (str. 143)
 8. A. Salam - Teoria grup a symetria w fizyce (tłum. W. Majewski) (str. 151)
 9. A. Salam - Rola fizyki symetrii, niektóre wnioski z konferencji w Oxfordzie - wrzesień 1965 (tłum. J. Olszewski) (str. 167)
 10. M. Herman - Metoda momentów w teorii elektronowego rezonansu paramagnetycznego (str. 185)
 11. J. M. Konarski - Problemy kwantowej biofizyki - struktura białka (str. 205)
 12. M. Halaunbrenner - Współczesne problemy w dydaktyce fizyki (str. 210)
 13. KRONIKA (str. 225)