Postępy Fizyki 16 (6)

Tom

16

Zeszyt

6

Rok

1965
Postępy Fizyki 16 (6) 1965
Spis treści:
 
 1. W. Billig - W dwudziestą rocznicę śmierci Ludwika Wertensteina (str. 627)
 2. M. Danysz - Wspomnienie o Ludwiku Wertensteinie (str. 631)
 3. J. Rotblat - Ludwik Wertenstein (str. 633)
 4. H. Chęcińska - Wacław Szymanowski - życie i twórczość - w pierwszą rocznicę zgonu (str. 641)
 5. G. F. Chew - Problematyczna rola kontinuum czasoprzestrzennego w fizyce subatomowej (tłum. W. Majewski) (str. 647)
 6. G. F. Chew - Analityczność jako podstawowa zasada fizyki (tłum. W. Majewski) (str. 657)
 7. K. Parliński - Rozpraszanie powolnych neutronów na kryształach zawierających domieszki (str. 667)
 8. W. Żuk - Badania nad oddziaływaniem jonów średnich energii z materią przy zastosowaniu elektromagnetycznych separatorów izotopów (str. 681)
 9. J. Meldizon - Rozpylanie katodowe metali (str. 701)
 10. B. Orłowski - Efekty fotowoltaiczne (str. 715)
 11. KRONIKA (str. 727)