Postępy Fizyki 16 (5)

Tom

16

Zeszyt

5

Rok

1965
Postępy Fizyki 16 (5) 1965
Spis treści:
 
  1. M. Gell-Mann - Cząstki i zasady (tłum. J. Warczewski) (str. 517)
  2. J. Zakrzewski - Odkrycie ciężkich hiperjąder (str. 525)
  3. K. Badziąg i J. Głowacki - Masery półprzewodnikowe (str. 545)
  4. L. Balczewski i T. Dohnalik - Współczesne metody pomiarów czasów życia stanów wzbudzonych atomów (str. 559)
  5. A. Kawski - Badania elektrycznych momentów dipolowych drobin w stanie wzbudzonym (str. 579)
  6. J. Rafałowicz - Oporniki węglowe w termometrii niskotemperaturowej (str. 603)
  7. J. Kalisz - Jednostki momentu magnetycznego magnesu trwałego oraz obwodu prądu (str. 617)
  8. P. Szulkin, S. Pogorzelski - Podstawy teorii pola elektromagnetycznego (A. Maksymowicz) (str. 619)
  9. KRONIKA (str. 621)