Postępy Fizyki 16 (4)

Tom

16

Zeszyt

4

Rok

1965
Postępy Fizyki 16 (4) 1965
Spis treści:
 
  1. C. F. Powell - Rola czystej nauki w cywilizacji europejskiej (tłum. T. Piech) (str. 379)
  2. C. H. Holbrow i W. C. Davidon - Wstęp do relacji dyspersyjnych (tłum. A. Kotański) (str. 389)
  3. M. Subotowicz - Pomiar elementów macierzowych w przejściach beta pojedynczo wzbronionych. II. Metody doświadczalne i rezultaty (str. 413)
  4. R. Mierzecki - Stymulowane rozproszenie ramanowskie (str. 429)
  5. J. Kryłow - Dyslokacja i deformacja plastyczna germanu I (str. 457)
  6. J. Łopuszański - Niektóre aktualne zagadnienia z kwantowej teorii pola (str. 483)
  7. W. Pauli - Collected Scientific Papers (J. Weyssenhoff) (str. 505)
  8. I. Malecki - Teoria fal i układów akustycznych (H. Ryffert) (str. 506)
  9. KRONIKA (str. 509)