Postępy Fizyki 15 (6)

Tom

15

Zeszyt

6

Rok

1964
Postępy Fizyki 15 (6) 1964
Spis treści:
 
  1. G. F. Chew, M. Gell-Mann, A. H. Rosenfeld - Cząstki silnie oddziaływujące (tłum. A. Kotański) (str. 587)
  2. E. E. Peierls - Materia jądrowa (tłum. A. Budzanowski) (str. 619)
  3. K. Grotowski - Optyczny model oddziaływania cząstek z jądrami atomowymi. Cz. II. Uniwersalny potencjał optyczny (str. 631)
  4. L. Pomorski, J. Tys - Reakcje przejścia nukleonów w oddziaływaniach jąder z ciężkimi jonami. Część A. Reakcje przejścia jednego nukleonu (str. 651)
  5. J. Bartke, R. Sosnowski - XII Międzynarodowa Konferencja Fizyki Wysokich Energii (str. 671)
  6. KRONIKA (str. 673)