Postępy Fizyki 15 (4)

Tom

15

Zeszyt

4

Rok

1964
Postępy Fizyki 15 (4) 1964
Spis treści:
 
  1. M. Mięsowicz - Stan badań doświadczalnych nad fizyką cząstek elementarnych i oddziaływań jądrowych wysokich energii w Polsce (str. 367)
  2. Z. Pająk - Fizyka ciała stałego w XX-leciu PRL (str. 375)
  3. A. Strzałkowski - Fizyka jądrowa niskich energii w ośrodku krakowskim w latach 1945-64 (str. 385)
  4. Z. Wilhelmi - Doświadczalna fizyka jądra atomu ośrodka warszawskiego w latach 1945-64 (str. 405)
  5. E. P. Wigner - Zagadnienie pomiaru (tłum. B. Średniawa) (str. 423)
  6. L. Kowalski - Detektory śladowe - nowa metoda wizualizacji cząstek jądrowych (str. 437)
  7. B. Kuchowicz - O pochodzeniu promieniowania kosmicznego (str. 449)
  8. A. Piekara, F. Kaczmarek, A. Drobnik, A. Graja, T. Ramiszówna - Lasery ośrodka poznańskiego (str. 379)
  9. J. Szpilecki - O pewnym zastosowaniu generatora spinowego (str. 459)
  10. KRONIKA (str. 467)