Postępy Fizyki 15 (2)

Tom

15

Zeszyt

2

Rok

1964
Postępy Fizyki 15 (2) 1964
Spis treści:
 
 1. R. S. Shandkland - Rozmowy z Albertem Einsteinem (tłum. J.Babecki) (str. 89)
 2. W. A. Fock - O roli zasady względności i zasady równoważności w teorii grawitacji Einsteina (tłum. C. Jankiewicz) (str. 107)
 3. E. L. Fejnberg - "O szczególnej roli" potencjałów elektromagnetycznych w mechanice kwantowej (tłum. B. Tulczyjew) (str. 117)
 4. T. Nagy - Neutrina we Wszechświecie (tłum. W. Majewski) (str. 133)
 5. M. Mięsowicz - Produkcja cząstek w zderzeniach neukleonów o wysokich i ultrawysokich energiach (str. 141)
 6. J. Bartke - Technika komór pęcherzykowych (str. 155)
 7. A. Czernichowski - Metody spektralne wyznaczania temperatury plazmy termicznej (str. 173)
 8. R. R. Gałązka - Detektory promieniowania podczerwonego (str. 191)
 9. R. Śledziewski, A. Zapolska - Jądrowy rezonans kwadrupolowy (str. 213)
 10. Wkład polskich uczonych do fizyki statystyczno-molekularnej. Praca zbiorowa pod redakcją T. Piecha (A. Teske) (str. 233)
 11. KRONIKA (str. 235)