Postępy Fizyki 15 (1)

Tom

15

Zeszyt

1

Rok

1964
Postępy Fizyki 15 (1) 1964
Spis treści:
 
  1. Z. Bodnar - Zygmunt Klemensiewicz 1886 - 1963 (str. 3)
  2. Z. A. Klemensiewicz - O zasadzie Le Chateliera (str. 11)
  3. T. Gold - Strzałka czasu (tłum. B. Średniawa) (str. 19)
  4. A. Czachor, J. Piekoszewski - Rekombinacja nośników prądu w półprzewodnikach (str. 31)
  5. M. Grynberg - Efekt fotoelektromagnetyczny i efekt Halla w oświetlonej próbce w zastosowaniu do badań struktury pasma energii wzbronionej (str. 47)
  6. J. Szpilecki - Rozchodzenie się podłużnych fal elektromagnetycznych w plazmie jednorodnej (str. 61)
  7. R. Mierzecki - VII Kongres Europejski Spektroskopii Molekularnej, Budapeszt, 22-27 lipiec 1963 (str. 79)
  8. KRONIKA (str. 83)