Postępy Fizyki 14 (6)

Tom

14

Zeszyt

6

Rok

1963
Postępy Fizyki 14 (6) 1963
Spis treści:
 
 1. W. Kapuściński - Stefan Pieńkowski 28. VII. 1883 - 20. XI. 1953 (str. 615)
 2. B. Buras - Od dyfrakcji promieni X na Hożej do dyfrakcji neutronów w Świerku (str. 627)
 3. M. Danysz, J. Pniewski - Fizyka wysokich energii i cząstek elementarnych w Ośrodku Warszawskim na Hożej (str. 633)
 4. J. Ehrenfeucht - Uczeń o swoim Profesorze (str. 639)
 5. A. Jabłoński - O pracach Katedry Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (str. 641)
 6. L. Jurkiewicz - Zagadnienia geofizyki jądrowej w pracach Katedry Fizyki II AGH, Instytutu Techniki Jądrowej AGH i Krakowskiego Oddziału Zakładu VI IBJ (str. 649)
 7. W. Majewski - O pracach Katedry Fizyki Elektronowej Politechniki Warszawskiej (str. 659)
 8. L. Natanson - Reaktor jako narzędzie badawcze fizyki jądrowej (str. 667)
 9. C. Pawłowski - Destrukcyjne działanie intensywnego promieniowania alfa na substancje świecące o budowie krystalicznej (fosfory lenardowskie) (str. 673)
 10. A. Piekara - O rozwoju fizyki dielektryków w Polsce (str. 679)
 11. T. Skaliński - O pracach Katedry Optyki Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego i Zakładu Optyki Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk (str. 691)
 12. L. Sosnowski - Badania optyczne półprzewodników (str. 697)
 13. W. Żuk - O niektórych zagadnieniach spektrometrii mas i spektroskopii jądra atomowego (str. 703)