Postępy Fizyki 14 (5)

Tom

14

Zeszyt

5

Rok

1963
Postępy Fizyki 14 (5) 1963
Spis treści:
 
  1. S. D. Drell - Teoria procesów wysokiej energii (tłum. A. Białas) (str. 505)
  2. A. Deloff - Dynamiczna teoria macierzy S i bieguny Regge (str. 531)
  3. D. Frąckowiak - Luminescencja chlorofilu (str. 549)
  4. W. Giriat - Struktura krawędzi absorpcji podstawowej w półprzewodnikach (str. 569)
  5. W. Kolka - Stabilizacja napięcia wyładowaniem koronowym (str. 585)
  6. KRONIKA (str. 605)