Postępy Fizyki 14 (2)

Tom

14

Zeszyt

2

Rok

1963
Postępy Fizyki 14 (2) 1963
Spis treści:
 
  1. G. Bekefi i S. C. Brown - Promieniowanie radiowe plazmy (tłum. A. Budzanowski) (str. 125)
  2. J. A. Janik - Rozpraszanie neutronów na układach molekularnych (str. 167)
  3. A. Kawski i B. Polacka - Metody pomiaru wydajności fotoluminescencji roztworów (str. 191)
  4. M. Kryszewski i M. Skorko - Krystalizacja związków wielocząsteczkowych Cz. I (str. 209)
  5. H. Szydłowski - Anizotropia magnetyczna (str. 229)
  6. I. I. Goldman i W. D. Kriwczenkow - Zadania z mechaniki kwantowej (A. Białas) (str. 261)
  7. S. Grzędzielski i W. Zonn - Materia międzygwiazdowa (J. Pietruszka) (str. 261)
  8. J. F. Nye - Własności fizyczne kryształów w ujęciu tensorowym i macierzowym (B. Średniawa) (str. 263)
  9. W. D. Lawson i S. Nielsen - Otrzymywanie monokryształów (F. Leś) (str. 263)
  10. KRONIKA (str. 265)