Postępy Fizyki 14 (1)

Tom

14

Zeszyt

1

Rok

1963
Postępy Fizyki 14 (1) 1963
Spis treści:
 
  1. I. E. Działoszyński, E. M. Lifszic, L. P. Pitajewski - Ogólna teoria sił van der Waalsa (tłum. K. Wojciechowski) (str. 3)
  2. B. Średniawa - O różnicach mas mezonów i barionów (str. 51)
  3. A. Kisiel - Widma liniowe kryształów soli ziem rzadkich (str. 61)
  4. H. Herman - Projektowanie punktu pracy trójpoziomowego rubinowego masera wnękowego (str. 85)
  5. A. Kawski. M. Korca - Związek miedzy widmami absorpcji i luminescencji złożonych drobin (str. 101)
  6. K. Gładkow - Energia atomu (M. Gąsior) (str. 115)
  7. T. Figielski - Konferencja fizyki półprzewodników, Exeter, 16-20 lipiec 1962 (str. 117)
  8. KRONIKA (str. 119)