Postępy Fizyki 13 (6)

Tom

13

Zeszyt

6

Rok

1962
Postępy Fizyki 13 (6) 1962
Spis treści:
 
  1. A. H. Compton - Rozpraszanie promieni X jako cząstek (tłum. Z. Leś) (str. 591)
  2. G. P. McCauley - Parytet (tłum. J. Hubert) (str. 599)
  3. B. Kuchowicz - Spin w relatywistycznej mechanice kwantowej (str. 613)
  4. D. Smoleński, M. Seweryniak - O pomiarze temperatury płomienia metodą odwrócenia linii spektralnej (str. 637)
  5. R. Wiśniewski - Aparatura wysokociśnieniowa do 30 kbar (str. 665)
  6. A. Wrzeciono, J. Grycza - Piec indukcyjny o mocy 8 kW zbudowany na triodzie nadawczej RD5XF (str. 671)
  7. R. Mierzecki - Sympozjum spektroskopii molekularnej, Londyn, 28-31 marca 1962 (str. 673)
  8. A. S. Dawydow - Teoria jądra atomowego (B. Średniawa) (str. 681)
  9. W. Goldanski i E. Lejkin - Przemiany jąder atomowych (B. Średniawa) (str. 682)
  10. KRONIKA (str. 682)