Postępy Fizyki 13 (4)

Tom

13

Zeszyt

4

Rok

1962
Postępy Fizyki 13 (4) 1962
Spis treści:
 
 1. V. F. Weisskopf - Zagadnienia struktury jądra (tłum. A. Sobiczewski) (str. 375)
 2. L. Gabła - Lasery (str. 395)
 3. W. Zietęk - Rozwój poglądów na strukturę domenową ferromagnetyków (str. 407)
 4. J. Głowacki - Wygaszanie fotoluminescencji roztworów przez obce substancje (str. 431)
 5. J. Przedmojski - Rentgenowskie komory ciśnieniowe (str. 455)
 6. L. Kowalski i P. Radvanyi - Półprzewodnikowe złącza zaporowe jako detektory promieniowań jądrowych (str. 463)
 7. Encyclopaedic Dictionary of Physics (J. Weyssenhoff) (str. 493)
 8. F. Kohlrausch - Fizyka laboratoryjna (L. Gabła) (str. 495)
 9. M. Minnaert - Światło i barwa w przyrodzie (A. Kisiel) (str. 496)
 10. Z. Więckowska - Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki (str. 497)
 11. W. Lewantowski - Rakietą do Księżyca (B. Średniawa) (str. 497)
 12. KRONIKA (str. 499)