Postępy Fizyki 13 (3)

Tom

13

Zeszyt

3

Rok

1962
Postępy Fizyki 13 (3) 1962
Spis treści:
 
 1. Z. Wilhelmi - Fizyka jądra atomowego w ośrodku warszawskim (str. 237)
 2. I. Adamczewski - Przewodnictwo elektryczne ciekłych dielektryków w wysokich polach. Przebicia elektryczne (str. 253)
 3. M. Mięsowicz - Nowsze badania nad modelem dwucentrowym (str. 301)
 4. J. Szpilecki - Kilka nowszych zastosowań ciał girotropowych (str. 315)
 5. R. Śledziewski - Mikrotron - cyklotron elektronowy (str. 335)
 6. R. Ampel, C. Iwaniszewska - Gęstość gwiazd i ośrodek międzygwiazdowy w Drodze Mlecznej (str. 353)
 7. A. S. Kompaniejec - Fizyka teoretyczna (B. Średniawa) (str. 361)
 8. W. Giriat, J. Rałuszkiewicz - Hallotrony (R. Śledziewski) (str. 362)
 9. A. Zawadzki, H. Hofmokl - Laboratorium fizyczne (M. D. Kunisz) (str. 363)
 10. I. E. Irodow - Zbiór zadań z fizyki atomowej (Z. Leś) (str. 364)
 11. A. Piekara - Mechanika ogólna (A. Jagielski) (str. 365)
 12. KRONIKA (str. 367)