Postępy Fizyki 12 (6)

Tom

12

Zeszyt

6

Rok

1961
Postępy Fizyki 12 (6) 1961
Spis treści:
 
  1. R. V. Pound - O masie fotonów (tłum. G. Nestorowicz) (str. 617)
  2. G. Białkowski - Związki dyspersyjne (str. 629)
  3. E. Rączka - Próby wprowadzenia nowych symetrii w teorii silnych oddziaływań cząstek elementarnych (str. 671)
  4. M. Grynberg - O stanie rezonansowym pi-Lambda (str. 687)
  5. A. Kawski - Momenty dipolowe drobin wzbudzonych (str. 699)
  6. R. Mierzecki - "Słownictwo fizyczne" i "słownictwo techniczne" (str. 713)
  7. M. Mazur - O ujednolicenie terminologii fizycznej i technicznej (str. 719)
  8. G. J. Lubarski - Teoria grup i jej zastosowanie w fizyce (B. Średniawa) (str. 723)
  9. KRONIKA (str. 725)