Postępy Fizyki 12 (5)

Tom

12

Zeszyt

5

Rok

1961
Postępy Fizyki 12 (5) 1961
Spis treści:
 
  1. D. Pines - Nadprzewodnictwo w układzie periodycznym pierwiastków (tłum. Antoni Grohman) (str. 491)
  2. G. L. Walls - "Ląd! Ląd!" (tłum. Michał Narbutowicz) (str. 509)
  3. K. Rosiński - Aktualne zagadnienia jednostek czasu i ich wzorce atomowe (str. 533)
  4. Z. Leś i F. Leś -Wyznaczanie elektrycznych kwadrupolowych momentów jąder atomowych (str. 559)
  5. S. Ogaza - Własności silnie zdeformowanych jąder parzysto-parzystych (str. 577)
  6. Stan rezonansowy układu K-pi (Grzegorz Białkowski) (str. 599)
  7. Oddanie do użytku teleskopu o dwumetrowej średnicy zwierciadła w Tautenburg - Jena Instytutowi Niemieckiej Akademii Nauk (str. 603)
  8. L. Landau i E. Lifszic - Mechanika (B. Średniawa) (str. 607)
  9. A. P. French - Zasady fizyki współczesnej (A. Wanic) (str. 607)
  10. Max v. Laue - Historia fizyki (T. Piech) (str. 608)
  11. J. Nowożyłow - Cząstki elementarne (B. Średniawa) (str. 609)
  12. KRONIKA (str. 611)