Postępy Fizyki 12 (4)

Tom

12

Zeszyt

4

Rok

1961
Postępy Fizyki 12 (4) 1961
Spis treści:
 
 1. W. Rubinowicz - Erwin Schroedinger (str. 385)
 2. B. Średniawa - W dwudziestą rocznicę śmierci prof. Witolda Wilkosza (str. 389)
 3. M. J. Moravcsik - Fizyka wysokich energii (tłum. B. Średniawa) (str. 393)
 4. M. L. Goldberger - Słabe oddziaływania (tłum. Walerian Majewski) (str. 403)
 5. W. A. McKinley - W poszukiwaniu długości elementarnej w fizyce mikroskopowej (tłum. B. Olszewski i K. Wojciechowski) (str. 415)
 6. J. Szpilecki - Zastosowanie elektrodynamiki relatywistycznej elektronów w technice fal submilimetrowych i milimetrowych (str. 423)
 7. A. Kawski - Depolaryzacja fotoluminescencji roztworów (str. 443)
 8. J. A. Janik - Neutrony jako narzędzie badań mechanizmu autodyfuzji w cieczach (str. 467)
 9. M. Subotowicz - Astronautyka (B. Średniawa) (str. 477)
 10. L. Landau i E. Lifszic - Elektrodynamika ośrodków ciągłych (B. Średniawa) (str. 478)
 11. V. Angerer-Ebert - Technische Kunstgriffe bei physikalischen Untersuchungen (A. Kisiel) (str. 479)
 12. H. Pfeifer - Elektronisches Rauschen (O. Daszkiewicz) (str. 480)
 13. KRONIKA (str. 483)