Postępy Fizyki 12 (3)

Tom

12

Zeszyt

3

Rok

1961
Postępy Fizyki 12 (3) 1961
Spis treści:
 
  1. A. W. Sokołow, W. P. Szyrokowskij - Metoda teorii grup w kwantowej fizyce ciała stałego (symetria przestrzenna) (tłum. M. Montygierd i K. Wojciechowski) (str. 257)
  2. J. Skierczyńska - Powierzchnia półprzewodnika (str. 291)
  3. M. Kryszewski, M. Skorko - Podstawowe problemy fizyki polimerów (str. 303)
  4. A. Bajorek - Masery, część I (str. 335)
  5. A. H. Compton - Czy twoje dziecko powinno zostać fizykiem (tłum. B. Średniawa) (str. 365)
  6. J. Przedmojski - Rentgenowska komora ogniskująca i porównawcza do badań w wysokich temperaturach (str. 369)
  7. U. Schindewolf - Physikalische Kernchemie, F. Vieweg & Sohn, Braunschweig 1959 (I. Stroński) (str. 375)
  8. KRONIKA (str. 377)