Postępy Fizyki 12 (2)

Tom

12

Zeszyt

2

Rok

1961
Postępy Fizyki 12 (2) 1961
Spis treści:
 
  1. N. Perfiłow, O. Łożkin, W. Szamow - Procesy fragmentacji przy oddziaływaniu cząstek wysokiej energii z jądrami (tłum. J. Siemińska) (str. 115)
  2. L. N. Cooper - Teoria nadprzewodnictwa (tłum. B. Olszewski i K. Wojciechowski) (str. 155)
  3. M. Gaj - Redukcja kontrastu w układach optycznych (str. 173)
  4. D. Kunisz - Metody doświadczalnego wyznaczania mocy oscylatora linij widmowych (str. 197)
  5. E. H. Land - Doświadczenia na temat widzenia barwnego (str. 227)
  6. KRONIKA (str. 249)