Postępy Fizyki 11 (5-6)

Tom

11

Zeszyt

5-6

Rok

1960
Postępy Fizyki 11 (5-6) 1960
Spis treści:
 
  1. Chang Chih-san, Huang Kun, Maa Dah-you, Shih Ju-wei, Tsien Ling-chao, Wang Jwu-shi, Wang: Shou-wu, Woo Yu-hsum - Dziesięć lat fizyki w Chinach (tłum. B. Średniawa) (str. 463)
  2. Boris V. Dieriagin - Siła między cząsteczkami (tłum. B. Wójcikiewicz) (str. 475)
  3. B. Średniawa - O różnicy mas protonu i neutronu (str. 489)
  4. A. Kawski - Fotoelektryczne metody pomiaru polaryzacji fluorescencji roztworów (str. 503)
  5. A. Hrynkiewicz - Pomiary momentów magnetycznych krótkożyciowych stanów wzburzonych jąder atomowych (str. 521)
  6. J. A. Janik - Ciekłe kryształy (str. 551)
  7. J. Przedmojski - Rentgenowska komora do badań w temperaturze od -180° do +300° (str. 565)
  8. K. Mierzecki - Cząsteczka, drobina, molekuła (str. 569)
  9. Beiträge zur Physik und Chemie des 20. Jahrhunderts: Lise MEITNER, Otto HAHN, Max von LAUE zum 80 Geburtstag (B. Średniawa) (str. 571)
  10. KRONIKA (str. 573)