Postępy Fizyki 11 (4)

Tom

11

Zeszyt

4

Rok

1960
Postępy Fizyki 11 (4) 1960
Spis treści:
 
  1. J. Mazur - O pracach Zakładu Niskich Temperatur Instytutu Fizyki PAN we Wrocławiu (str. 349)
  2. R. St. Ingarden - O pracach Pracowni Teoretycznej Zakładu Niskich Temperatur Instytutu Fizyki PAN (str. 355)
  3. L. Rosenfeld - Wykłady o podstawach modelu optycznego i oddziaływaniach bezpośrednich. Cz. III (str. 363)
  4. R. Bauer, M. Rozwadowski - Technika pomiarów czasów gaśnięcia fluorescencji (str. 379)
  5. J. Zakrzewski - Wielonukleonowe wychwyty mezonów K- (str. 405)
  6. W. G. Johnston, J. J. Gilman - Prędkość dyslokacji, gęstość dyslokacji i deformacja plastyczna kryształów fluorku litu (tłum. J. Kryław) (str. 419)
  7. KRONIKA (str. 453)